Nájdite svoj nový domov

Kraj: Okres: Typ:
Kategória: Počet izieb: Cena od:

DANYReal s.r.o

Voznica 77, 966 81 Žarnovica, Slovensko

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel:Sro,vl.č. 18399/S

IČO: 45 603 944

DIČ: 2023048500

KANCELÁRIA

Popradská 34/A, 821 06 Bratislava , 2. poschodie

TEL:    +421 918 797 709  Mgr. Daniela Pacher

          

 E-mail: danyreal@danyreal.com

www.danyreal.com